Služby

Pro naše zákazníky zajišťujeme plný servis zahrnující spolupráci v mnoha oblastech tvořících efektivně fungující celek

    Public affairs poradenství

 • obhajoba zájmů klienta ve vztahu ke státní správě a samosprávě
 • propagace záměrů a produktů klienta ve státní správě a samosprávě
 • pozitivní ovlivňování podoby legislativy tak, aby nepoškozovala zájmy klienta
 • vyhodnocení změn sociálního a politického prostředí
 • získávání politické podpory pro projekty klienta

    Legislativni monitoring

 • sledování právního prostředí
 • monitoring přípravy zákonů, nařízení a vyhlášek a jejich projednávání

    Poradenství v oblasti dotačních titulů EU

 • sledování dotačních titulů a příležitostí realizace záměrů klienta s podporou EU
 • vypracování projektů a žádostí pro poskytnutí dotace
 • vypracování monitorovacích zpráv
 • zpracování žádostí o platbu
 • zpracování odborných posudků

    Zpracování projektů „Zelená úsporám“

 

    Vedení projektů

 • Projekt je činnost, která má jasně daný cíl, začátek a konec. Zdroje na jeho realizaci jsou omezené, a protože se vymyká běžné denní praxi, tak není předem jistý jeho výsledek.
 • Lidé vždy byli, jsou a budou schopni úspěšně realizovat své projekty všeho druhu. Tuto schopnost ale nemá každý a dobré řízení projektů není snadné. Právě proto se projektové řízení vyvinulo v samostatný obor, který v posledním půlstoletí systematicky zkoumá mnoho úspěšných i neúspěšných projektů. Výsledkem jsou mnohá doporučení, z kterých vzešly ucelené metodologie pro zdárné vedení projektů od začátku do konce. Naši projektoví manažeři využívají nejnovějších poznatků a metodologií pro vedení projektů a doporučí tu nejvhodnější pro Váš projekt.

You must be logged in to post a comment.